shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0534.449.214
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 13 mei 2013
Begindatum:13 mei 2013
Naam:Cyaan & Co
Naam in het Nederlands, sinds 13 mei 2013
Adres van de zetel: Aarschotsesteenweg 449
3012 Leuven
Sinds 13 mei 2013
Telefoonnummer:
0468/11.76.86 Sinds 13 mei 2013(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
cyaanenco@telenet.beSinds 13 mei 2013(1)
Webadres:
www.cyaanenco.be Sinds 13 mei 2013(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 11 december 2023
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Houben ,  Tom  Sinds 11 december 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 juni 2013
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2013
Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 2013
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 juni 2013
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  47.620  -  Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels
Sinds 13 mei 2013
Btw 2008  46.150  -  Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
Sinds 13 mei 2013
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  47.620 -  Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 juli 2013
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug