shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0537.724.943
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 20 april 2023
Begindatum:3 maart 2014
Naam:Zonowatnik, Jean
Sinds 3 maart 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Zonowatnik ,  Jean  Sinds 3 maart 2014
Curator (aanstelling door rechtbanken) Humblet ,  Bénédicte  Sinds 20 april 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 3 maart 2014
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 maart 2014
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 3 maart 2014
 
Elektrotechniek
Sinds 3 maart 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 3 maart 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 3 maart 2014
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 3 maart 2014
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 3 maart 2014
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 maart 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 3 maart 2014
Btw 2008  42.219  -  Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
Sinds 3 maart 2014
Btw 2008  42.220  -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 3 maart 2014
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 3 maart 2014
Btw 2008  43.212  -  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 3 maart 2014
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 3 maart 2014
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug