shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0542.344.915
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 24 januari 2022
Begindatum:20 november 2013
Naam:JOCADI
Naam in het Frans, sinds 14 november 2013
Adres van de zetel: Quai de la Dérivation 1
4020 Liège
Sinds 25 januari 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 14 november 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Di Troia ,  Jo-Anne  Sinds 14 november 2013
Curator (aanstelling door rechtbanken) Namur ,  Bertrand  Sinds 24 januari 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 juli 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 26 juli 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  52.210  -  Diensten in verband met vervoer te land
Sinds 20 november 2013
Btw 2008  38.310  -  Sloop van wrakken
Sinds 20 november 2013
Btw 2008  46.720  -  Groothandel in metalen en metaalertsen
Sinds 20 november 2013
Btw 2008  46.772  -  Groothandel in ijzer- en staalschroot en in oude non-ferrometalen
Sinds 20 november 2013
Btw 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 20 november 2013
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 18.600,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moet de term "Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" gelezen worden als "Coöperatieve vennootschap" indien de vennootschap voldoet aan de definitie van een coöperatieve vennootschap zoals opgenomen in artikel 6:1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en dit, in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het WVV.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug