shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0542.873.663
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 7 maart 2022
Begindatum:10 december 2013
Naam:SN ELECTRO SERVICES
Naam in het Frans, sinds 10 december 2013
Adres van de zetel: Rue Servais-Malaise 19
4030 Liège
Sinds 1 juni 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 10 december 2013
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Lakhnafssi ,  Mohamed  Sinds 1 juni 2017
Curator (aanstelling door rechtbanken) Tasset ,  Jean  Sinds 7 maart 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Beenhouwer-spekslager
Sinds 26 augustus 2019
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 december 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 18 december 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  47.210  -  Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2018
Btw 2008  47.113  -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte tussen 100 m² en minder dan 400 m²)
Sinds 1 januari 2018
Btw 2008  47.230  -  Detailhandel in vis en schaal- en weekdieren in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2018
Btw 2008  47.540  -  Detailhandel in elektrische huishoudapparaten in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 februari 2014
Btw 2008  47.592  -  Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 februari 2014
Btw 2008  47.599  -  Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
Sinds 1 februari 2014
Btw 2008  47.750  -  Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 februari 2014
Btw 2008  47.784  -  Detailhandel in drogisterijartikelen en onderhoudsproducten in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug