shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0547.598.850
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 maart 2014
Begindatum:3 maart 2014
Naam:ENERGY & FLUIDE
Naam in het Frans, sinds 10 augustus 2017
Adres van de zetel: Vredelaan 50
1081 Koekelberg
Sinds 29 juni 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 27 februari 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Bennouya ,  Mohamed  Sinds 10 augustus 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 april 2015
 
Elektrotechniek
Sinds 17 april 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 17 april 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 17 april 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  33.130  -  Reparatie van elektronische en optische apparatuur
Sinds 11 februari 2015
Btw 2008  33.200  -  Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
Sinds 11 februari 2015
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 11 februari 2015
Btw 2008  46.699  -  Groothandel in andere machines en werktuigen, n.e.g.
Sinds 11 februari 2015
Btw 2008  47.740  -  Detailhandel in medische en orthopedische artikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 11 februari 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug