shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0553.678.968
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 juni 2014
Begindatum:6 juni 2014
Naam:LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN
Naam in het Nederlands, sinds 24 september 2021
Afkorting: LOM Vlaanderen
Naam in het Nederlands, sinds 24 september 2021
Adres van de zetel: Koning Albert II-laan 20   bus 2
1000 Brussel
Sinds 6 juni 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap van publiek recht
Sinds 6 juni 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 

Functies

Er zijn 10 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 augustus 2014
Aanbestedende overheid
Sinds 6 juni 2014
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  68.322  -  Beheer van niet-residentieel onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 6 juni 2014
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 11.999.340,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

0553.680.354 (LUCHTHAVENONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ OOSTENDE-BRUGGE)   is opgeslorpt door deze entiteit  sinds 24 september 2021
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug