shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0553.936.019
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 10 mei 2021
Begindatum:19 juni 2014
Naam:INSTASPORT
Naam in het Frans, sinds 18 juni 2014
Adres van de zetel: Rue Grand'Route 442 Stratenplan
4610 Beyne-Heusay
Sinds 1 februari 2016

Doorgehaald adres sinds 14 november 2017(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@instasport.beSinds 1 februari 2016(2)
Webadres:
http://www.instasport.be Sinds 1 februari 2016(2)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (3)
Sinds 18 juni 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 4  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Kröger ,  MARC  Sinds 1 februari 2016
Curator (aanstelling door rechtbanken) Ancion ,  François  Sinds 10 mei 2021
Curator (aanstelling door rechtbanken) Musch ,  Charlotte  Sinds 10 mei 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 juli 2014
 
 
 

Hoedanigheden

Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 juli 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar18 juni 2014
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2015
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(2)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(3)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.


Naar boven   Terug