shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0556.781.285
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 13 mei 2019
Begindatum:23 juli 2014
Naam:CP RENOV
Naam in het Frans, sinds 15 juli 2014
Adres van de zetel: Woluwedal 15 Stratenplan  bus B
1932 Zaventem
Sinds 17 juni 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 15 juli 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Budzisz ,  Eryk  Sinds 15 juli 2014
Curator (aanstelling door rechtbanken) Husson ,  Jean  Sinds 13 mei 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 februari 2016
 
Ruwbouw
Sinds 19 februari 2016
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 19 februari 2016
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 19 februari 2016
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 19 februari 2016
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 19 februari 2016
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 19 februari 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 februari 2016
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 23 juli 2014
BTW 2008  43.991  -  Waterdichtingswerken van muren
Sinds 23 juli 2014
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 23 juli 2014
BTW 2008  43.996  -  Chapewerken
Sinds 23 juli 2014
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar23 juli 2014
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2014
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug