shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0562.779.449
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 3 mei 2021
Begindatum:11 september 2014
Naam:K&K SERVICES
Naam in het Nederlands, sinds 11 september 2014
Adres van de zetel: Place des Guillemins 2 Stratenplan
4000 Liège
Sinds 1 april 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 11 september 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Mariën ,  Peter  Sinds 1 augustus 2016
Curator (aanstelling door rechtbanken) Minon ,  François  Sinds 3 mei 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 mei 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 14 oktober 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 mei 2019
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  46.389  -  Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g.
Sinds 10 november 2014
BTW 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 10 november 2014
BTW 2008  47.299  -  Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
Sinds 10 november 2014
BTW 2008  56.210  -  Catering
Sinds 10 november 2014
BTW 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 10 november 2014
BTW 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 10 november 2014
BTW 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 10 november 2014
BTW 2008  77.392  -  Verhuur en lease van tenten
Sinds 10 november 2014
BTW 2008  82.110  -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 10 november 2014
BTW 2008  82.190  -  Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 10 november 2014
BTW 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 10 november 2014
BTW 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 10 november 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug