shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0563.402.625
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 30 juni 2022
Begindatum:29 september 2014
Naam:CUYPSERVICES
Naam in het Frans, sinds 23 september 2014
Adres van de zetel: Rue de Rosoux(HOL) 67
4250 Geer
Sinds 23 september 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 23 september 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vaste vertegenwoordiger Destexhe ,  Nathalie  (0890.532.749)   Sinds 29 december 2017
Zaakvoerder (2)0890.532.749   Sinds 29 december 2017
Curator (aanstelling door rechtbanken) Grignard ,  Didier  Sinds 7 juli 2022
Curator (aanstelling door rechtbanken) Stockman ,  Julien  Sinds 7 juli 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 juni 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 29 september 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 oktober 2014
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 29 september 2014
Btw 2008  47.890  -  Markt- en straathandel in andere artikelen
Sinds 29 september 2014
Btw 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 29 september 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug