shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0566.906.206
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 21 september 2023
Begindatum:28 oktober 2014
Naam:ACD LUX
Naam in het Frans, sinds 28 oktober 2014
Afkorting: ACD LUX
Naam in het Frans, sinds 28 oktober 2014
Adres van de zetel: Montagne-de-la-Croix 30
5500 Dinant
Sinds 5 januari 2021
Telefoonnummer:
+32483156452 Sinds 28 oktober 2014(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
menuiserie.charles@live.beSinds 28 oktober 2014(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 28 oktober 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Charles ,  David  Sinds 28 oktober 2014
Curator (aanstelling door rechtbanken) Delvaux ,  Christel  Sinds 21 september 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 9 juli 2021
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

Btw 2008  43.995  -  Restaureren van bouwwerken
Sinds 28 oktober 2014
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 28 oktober 2014
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering februari
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar28 oktober 2014
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2015
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug