shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0567.917.380
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 november 2014
Begindatum:18 november 2014
Naam:KijkEnKook
Naam in het Nederlands, sinds 18 november 2014
Adres van de zetel: Korenbloemstraat 27 Stratenplan
1830 Machelen (Brab.)
Sinds 18 november 2014
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 18 november 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder De Coninck ,  Jenny  Sinds 18 november 2014
Zaakvoerder De Graef ,  Michel  Sinds 18 november 2014
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 december 2014
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 december 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 17 december 2014
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  56.210  -  Catering
Sinds 18 november 2014
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar16 november 2014
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2015
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug