shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0568.634.091
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 7 maart 2019
Begindatum:6 januari 2015
Maatschappelijke Naam:L D WOOD SOLUTION
Benaming in het Frans, sinds 6 januari 2015
Adres van de maatschappelijke zetel: Avenue des Sorbiers, Ans. 7 Stratenplan
5500 Dinant
Sinds 6 januari 2015
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 6 januari 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Davin ,  Luc  Sinds 6 januari 2015
Curator (aanstelling door rechtbanken) Hyat ,  Benoit  Sinds 7 maart 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 januari 2015
 
Ruwbouw
Sinds 26 januari 2015
 
Algemeen aannemer
Sinds 26 januari 2015
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 februari 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 26 januari 2015
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 26 januari 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 26 januari 2015
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 6 januari 2015
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug