shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0597.871.178
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 10 december 2018
Begindatum:20 november 2014
Naam:TRANS-DEPANNAGE
Naam in het Frans, sinds 20 november 2014
Adres van de zetel: Rue de la Digue 9 Stratenplan
4032 Liège
Sinds 1 februari 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap
Sinds 20 november 2014
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Sillitti ,  Michel  Sinds 20 november 2014
Curator (aanstelling door rechtbanken) Franck ,  Edouard  Sinds 10 december 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 januari 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 maart 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 januari 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  52.210  -  Diensten in verband met vervoer te land
Sinds 1 januari 2015
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 januari 2015
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug