shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0599.747.139
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 29 augustus 2019
Begindatum:1 januari 2008
Naam:Jeuris, Françoise
Sinds 1 januari 2008
AdresGeen gegevens beschikbaar wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer
StratenplanAdres van oudste actieve vestigingseenheid:
Rue Surlet 42-44
4020 Liège
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Jeuris ,  Françoise  Sinds 1 januari 2008
Curator (aanstelling door rechtbanken) Machiels ,  Pierre  Sinds 29 augustus 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 januari 2008
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 2 januari 2014
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  14.130  -  Vervaardiging van andere bovenkleding
Sinds 2 januari 2014
BTW 2008  47.711  -  Detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels
Sinds 2 januari 2014
BTW 2008  95.290  -  Reparatie van andere consumentenartikelen
Sinds 2 januari 2014
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug