shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0608.363.412
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 januari 1800
Begindatum:1 januari 1800
Naam:Gohy, Pierre
Sinds 1 januari 1800
AdresGeen gegevens beschikbaar wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer
StratenplanAdres van oudste actieve vestigingseenheid:
La Raye 3   bus B
4800 Verviers
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Gohy ,  Pierre  Sinds 1 januari 1800
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Garagehouder hersteller
Sinds 1 januari 2004
 
Handelaar in tweedehandse autovoertuigen
Sinds 1 januari 2004
 
Carrossier-hersteller
Sinds 1 januari 2004
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 januari 2004
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 2 januari 2018
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juni 2004
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  45.201  -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2008
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  45.201 -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 2 januari 2018
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug