shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0627.911.682
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 24 augustus 2023
Begindatum:3 april 2015
Naam:TLX Portes pour l'industrie
Naam in het Frans, sinds 2 april 2015
Ambtshalve doorhaling: Doorhaling wegens niet vervullen UBO-verplichtingen (1)
Sinds 22 februari 2024
Adres van de zetel: Avenue Rogier 16   bus 7B
4000 Liège
Sinds 15 februari 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (2)
Sinds 2 april 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vennoot of lid Levaux ,  Thierry  Sinds 2 april 2015
Vennoot of lid Plein ,  Marianne  Sinds 2 april 2015
Zaakvoerder Levaux ,  Thierry  Sinds 2 april 2015
Curator (aanstelling door rechtbanken) Delwaide ,  Laurent  Sinds 24 augustus 2023
Curator (aanstelling door rechtbanken) Kerstenne ,  Frédéric  Sinds 24 augustus 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 september 2015
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 25 september 2015
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 25 september 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 25 september 2015
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 25 september 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 september 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 2 april 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Deze administratieve doorhaling geeft aan dat de entiteit niet heeft voldaan aan haar verplichtingen om informatie door te geven aan het UBO-register of deze gegevens jaarlijks te actualiseren. Het zal worden ingetrokken zodra, volgens FOD Financiën, de relevante formaliteiten zijn vervuld. Voor vragen kunt u contact opnemen met de UBO-afdeling op het volgende adres: ubobelgium@minfin.fed.be.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Gewone commanditaire vennootschap", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug