shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0628.553.367
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 21 november 2022
Begindatum:13 april 2015
Naam:AFC CONSTRUCT
Naam in het Frans, sinds 13 april 2015
Adres van de zetel: Rue Emile Delcour 11
4470 Saint-Georges-sur-Meuse
Sinds 2 juli 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 13 april 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Argento Finol ,  Carmelo  Sinds 13 april 2015
Curator (aanstelling door rechtbanken) Decharneux ,  Joëlle  Sinds 21 november 2022
Curator (aanstelling door rechtbanken) Evrard ,  Sandrine  Sinds 21 november 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 mei 2015
 
Ruwbouw
Sinds 4 mei 2015
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 4 mei 2015
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 4 mei 2015
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 4 mei 2015
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 4 mei 2015
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 4 mei 2015
 
Elektrotechniek
Sinds 4 mei 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 4 mei 2015
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 4 mei 2015
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 4 mei 2015
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 4 mei 2015
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 4 mei 2015
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 4 mei 2015
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 4 mei 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 mei 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 13 april 2015
Btw 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 13 april 2015
Btw 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 13 april 2015
Btw 2008  42.219  -  Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
Sinds 13 april 2015
Btw 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 13 april 2015
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 13 april 2015
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 13 april 2015
Btw 2008  43.212  -  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 13 april 2015
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 13 april 2015
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 13 april 2015
Btw 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 13 april 2015
Btw 2008  43.310  -  Stukadoorswerk
Sinds 13 april 2015
Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 13 april 2015
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 13 april 2015
Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 13 april 2015
Btw 2008  43.996  -  Chapewerken
Sinds 13 april 2015
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 13 april 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar13 april 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug