shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0628.643.835
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 oktober 2021
Begindatum:30 mei 2017
Naam:Vastenaecken, Michaël
Sinds 30 mei 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Vastenaecken ,  Michaël  Sinds 30 mei 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 juli 2020
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 14 november 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 30 mei 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 14 november 2022
Btw 2008  33.110  -  Reparatie van producten van metaal
Sinds 14 november 2022
Btw 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 14 november 2022
Btw 2008  42.212  -  Bouw van rioleringen
Sinds 14 november 2022
Btw 2008  42.990  -  Bouw van andere civieltechnische werken, n.e.g.
Sinds 14 november 2022
Btw 2008  43.994  -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 14 november 2022
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug