shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0634.889.249
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 23 juni 2022
Begindatum:6 augustus 2015
Naam:FROID INVEST
Naam in het Frans, sinds 6 augustus 2015
Adres van de zetel: Parc Ind. des Hauts Sarts, 2e av 31
4040 Herstal
Sinds 6 augustus 2015
Telefoonnummer:
04/248.12.42 Sinds 6 augustus 2015(1)
Faxnummer:
04/240.00.92 Sinds 6 augustus 2015(1)
E-mail:
administration@iceconcept.beSinds 6 augustus 2015(1)
Webadres:
www.iceconcept.be Sinds 6 augustus 2015(1)
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 6 augustus 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 10 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Installateur frigorist
Sinds 20 mei 2016
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 september 2015
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 20 mei 2016
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 20 mei 2016
 
Elektrotechniek
Sinds 20 mei 2016
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 6 augustus 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 20 mei 2016
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 20 mei 2016
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 20 mei 2016
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 20 mei 2016
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 21 september 2015
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  77.120  -  Verhuur en lease van vrachtwagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
Sinds 6 augustus 2015
Btw 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 6 augustus 2015
Btw 2008  45.201  -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 6 augustus 2015
Btw 2008  45.202  -  Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
Sinds 6 augustus 2015
Btw 2008  45.204  -  Carrosserieherstelling
Sinds 6 augustus 2015
Btw 2008  77.110  -  Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)
Sinds 6 augustus 2015
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 750.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar6 augustus 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug