shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0639.770.824
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 14 juni 2021
Begindatum:1 oktober 2015
Naam:TOITURES JL WILLEMS
Naam in het Frans, sinds 22 september 2015
Adres van de zetel: Rue du Champ des Oiseaux(AM) 3 Stratenplan  bus A
4219 Wasseiges
Sinds 3 april 2019
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 22 september 2015
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Persoon belast met dagelijks bestuur Willems ,  Jean-Luc  Sinds 22 september 2015
Zaakvoerder Willems ,  Jean-Luc  Sinds 22 september 2015
Curator (aanstelling door rechtbanken) Seinlet ,  Sophie  Sinds 14 juni 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 oktober 2015
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 8 oktober 2015
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 oktober 2015
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 8 oktober 2015
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 oktober 2015
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

BTW 2008  43.910  -  Dakwerkzaamheden
Sinds 1 oktober 2015
BTW 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 1 oktober 2015
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 oktober 2015
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Gewone commanditaire vennootschap" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Commanditaire vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug