shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0648.809.244
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 30 mei 2022
Begindatum:19 februari 2016
Naam:AUX CAVES D'HUY
Naam in het Frans, sinds 19 februari 2016
Adres van de zetel: Grand'Place 4
4500 Huy
Sinds 19 februari 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 19 februari 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Khalifa ,  Fahd  Sinds 21 januari 2022
Curator (aanstelling door rechtbanken) Berrewaerts ,  Isabelle  Sinds 30 mei 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 8 november 2021
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 februari 2016
Vrijstelling
Sinds 25 februari 2016
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 19 februari 2016
Btw 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 19 februari 2016
Btw 2008  93.299  -  Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.
Sinds 19 februari 2016
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar19 februari 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug