shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0652.178.906
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 25 februari 2019
Begindatum:31 mei 2006
Maatschappelijke Naam:Delhasse, Marc
Sinds 31 mei 2006
AdresGeen gegevens beschikbaar wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer
StratenplanAdres van oudste actieve vestigingseenheid:
Arbrefontaine, Terra 8
4990 Lierneux
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Delhasse ,  Marc  Sinds 31 mei 2006
Curator (aanstelling door rechtbanken) Piron ,  Jacques  Sinds 25 februari 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Aannemer van schilderwerken
Sinds 31 mei 2006
 
Behanger-plaatser van wand- en vloerbekleding
Sinds 31 mei 2006
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 31 mei 2006
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 2 oktober 2009
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juni 2006
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Erkenning als aannemer van werken
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  43.333  -  Plaatsen van behang en vloerbedekking en wandbekleding van andere materialen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  32.500  -  Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.332  -  Plaatsen van vloerbedekking en wandbekleding van hout
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  43.341  -  Schilderen van gebouwen
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  47.990  -  Overige detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel
Sinds 1 december 2016
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  43.341 -  Schilderen van gebouwen
Sinds 2 oktober 2009
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug