shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0654.894.609
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 14 februari 2022
Begindatum:23 mei 2016
Naam:BOME s.c.s
Naam in het Frans, sinds 20 mei 2016
Adres van de zetel: Rue Jules Destrée 2   bus 22
4040 Herstal
Sinds 15 maart 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (1)
Sinds 20 mei 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Huet ,  Marc  Sinds 15 maart 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Baivier ,  Jean  Sinds 14 februari 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 30 maart 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 30 maart 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering april
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar20 mei 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Gewone commanditaire vennootschap" worden gelezen als zijnde "Commanditaire vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).


Naar boven   Terug