shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0660.683.133
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 augustus 2016
Begindatum:3 augustus 2016
Naam:Lesse-Ardennes Services
Naam in het Frans, sinds 3 augustus 2016
Adres van de zetel: Rue du Château 48 Stratenplan
6929 Daverdisse
Sinds 3 augustus 2016
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 3 augustus 2016
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder (2) Goffaux ,  Jean-Michel  Sinds 3 augustus 2016
Zaakvoerder (2) Michiels ,  Pascale  Sinds 3 augustus 2016
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 augustus 2016
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 3 augustus 2016
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 9 augustus 2016
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)
BTW 2008  86.906  -  Verpleegkundige activiteiten
Sinds 3 augustus 2016
BTW 2008  49.320  -  Exploitatie van taxi's
Sinds 3 augustus 2016
BTW 2008  49.390  -  Overig personenvervoer te land, n.e.g.
Sinds 3 augustus 2016
BTW 2008  68.203  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
Sinds 3 augustus 2016
 
 
Financiële gegevens
Jaarvergadering augustus
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 augustus 2016
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2016
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug