shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0676.524.223
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 2 april 2021
Begindatum:2 juni 2017
Naam:BOULANGERIE SELIM
Naam in het Frans, sinds 2 juni 2017
Adres van de zetel: Rue Smeets 36 Stratenplan
4100 Seraing
Sinds 2 juni 2017

Doorgehaald adres sinds 22 april 2021(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 2 juni 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (3) Borgaz ,  Selim  Sinds 2 juni 2017
Curator (aanstelling door rechtbanken) Delhaxhe ,  Joëlle  Sinds 2 april 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Brood- en banketbakker
Sinds 23 juni 2017
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 juni 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 23 juni 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Sectorale beroepsbekwaamheid van brood- en banketbakker
Sinds 23 juni 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 23 juni 2017
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(4)

BTW 2008  10.711  -  Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 23 juni 2017
BTW 2008  10.712  -  Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk
Sinds 23 juni 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar2 juni 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(3)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(4)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug