shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0677.533.815
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 29 april 2021
Begindatum:26 juni 2017
Naam:Panarotto, Fabian
Sinds 26 juni 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Panarotto ,  Fabian  Sinds 26 juni 2017
Curator (aanstelling door rechtbanken) Meunier ,  Jacqueline  Sinds 29 april 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 juli 2017
 
Ruwbouw
Sinds 1 juli 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juli 2017
Onderworpen aan BTW
Sinds 2 juli 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 26 juni 2017
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 26 juni 2017
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 2 juli 2017
BTW 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 2 juli 2017
BTW 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 2 juli 2017
BTW 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 2 juli 2017
BTW 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 2 juli 2017
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 2 juli 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.994 -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 1 juli 2017
 
 

Financiële gegevens

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug