shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0679.541.022
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 27 maart 2023
Begindatum:3 augustus 2017
Naam:ARBERIA
Naam in het Frans, sinds 21 juni 2019
Adres van de zetel: Rue de Campine 47   bus 2
4000 Liège
Sinds 1 juli 2019
Telefoonnummer:
042471146 Sinds 1 juli 2019
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
vanessa_malato@hotmail.comSinds 21 juni 2019
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 21 juni 2019
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Malato ,  Vanessa  Sinds 1 juli 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Dewandre ,  Caroline  Sinds 27 maart 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 17 juli 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juni 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 21 februari 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 21 februari 2019
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.320  -  Schrijnwerk
Sinds 1 juni 2018
Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 juni 2018
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 1 juni 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar3 augustus 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug