shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0679.769.367
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 6 februari 2023
Begindatum:11 augustus 2017
Naam:MY PACK
Naam in het Frans, sinds 11 augustus 2017
Adres van de zetel: Rue de l'Abbaye 39
4040 Herstal
Sinds 21 december 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 11 augustus 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Dail ,  Ali  Sinds 21 december 2021
Curator (aanstelling door rechtbanken) Decharneux ,  Joëlle  Sinds 6 februari 2023
Curator (aanstelling door rechtbanken) Evrard ,  Sandrine  Sinds 6 februari 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 11 augustus 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 17 augustus 2017
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

Btw 2008  46.389  -  Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g.
Sinds 11 augustus 2017
Btw 2008  46.391  -  Niet-gespecialiseerde groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen
Sinds 11 augustus 2017
Btw 2008  46.900  -  Niet-gespecialiseerde groothandel
Sinds 11 augustus 2017
Btw 2008  47.112  -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte < 100 m²)
Sinds 1 mei 2018
Btw 2008  47.191  -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen niet overheersen (verkoopoppervlakte < 2500 m²)
Sinds 1 mei 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar11 augustus 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug