shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0684.906.607
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 3 januari 2019
Begindatum:22 november 2017
Maatschappelijke Naam:NEW RENOV. CONSTRUCT
Benaming in het Frans, sinds 22 november 2017
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue Libotte 34 Stratenplan  bus 21
4020 Liège
Sinds 22 november 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap
Sinds 22 november 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Defays ,  Jean-Paul  Sinds 22 november 2017
Curator (aanstelling door rechtbanken) Ligot ,  François  Sinds 3 januari 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 januari 2018
 
Ruwbouw
Sinds 10 januari 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 24 januari 2018
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 december 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 10 januari 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 januari 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 december 2017
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  43.995 -  Restaureren van bouwwerken
Sinds 24 januari 2018
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 1.000 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug