shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0685.094.766
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 juli 1982
Begindatum:1 juli 1982
Naam:Ruytjens, Lieven
Sinds 1 juli 1982
AdresGeen gegevens beschikbaar wegens bescherming van de persoonlijke levenssfeer
StratenplanAdres van oudste actieve vestigingseenheid:
Halfstraat 84
2630 Aartselaar
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Natuurlijk persoon
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Oprichter van een geregistreerde entiteit-natuurlijk persoon Ruytjens ,  Lieven  Sinds 1 juli 1982
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Leurhandel
Sinds 24 maart 2009
 
Detail handel
Sinds 23 januari 1995
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juli 1982
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  01.500  -  Gemengd bedrijf
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  47.210  -  Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
BTW 2008  47.291  -  Detailhandel in zuivelproducten en eieren in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2008
 
Toon de activiteiten Nacebel-code versie 2003.
 
 
Financiële gegevens
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug