shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0685.376.660
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 13 september 2022
Begindatum:27 november 2017
Naam:CUX
Naam in het Frans, sinds 27 november 2017
Adres van de zetel: Bergerue 6
4000 Liège
Sinds 27 november 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 1 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Drissi ,  Oussama  Sinds 27 november 2017
Curator (aanstelling door rechtbanken) Delhaxhe ,  Joëlle  Sinds 13 september 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 4 april 2018
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 4 april 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 4 april 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 4 april 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 1 januari 2018
Btw 2008  47.251  -  Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2018
Btw 2008  47.252  -  Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment
Sinds 1 januari 2018
Btw 2008  47.299  -  Overige detailhandel in voedingsmiddelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
Sinds 1 januari 2018
Btw 2008  56.210  -  Catering
Sinds 1 januari 2018
Btw 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 1 januari 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar23 november 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug