shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0685.599.364
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 december 2017
Begindatum:4 december 2017
Naam:BPF ENTREPRISE
Naam in het Frans, sinds 4 december 2017
Adres van de zetel: Rue du Centre 49
4557 Tinlot
Sinds 4 december 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 4 december 2017
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Papp ,  Bruno  Sinds 4 december 2017
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 februari 2018
 
Ruwbouw
Sinds 7 februari 2018
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 7 februari 2018
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 7 februari 2018
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 7 februari 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 4 december 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 7 februari 2018
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 7 februari 2018
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 7 februari 2018
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 7 februari 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 februari 2018
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 4 december 2017
Btw 2008  41.101  -  Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten
Sinds 4 december 2017
Btw 2008  41.202  -  Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 4 december 2017
Btw 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 4 december 2017
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 4 december 2017
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 4 december 2017
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar4 december 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug