shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0685.940.745
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 december 2017
Begindatum:14 december 2017
Naam:Art et Travaux
Naam in het Frans, sinds 14 december 2017
Adres van de zetel: Rue du Chauffour 64   bus D
5300 Andenne
Sinds 14 december 2017
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 23 juni 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Wautier ,  Rudi  Sinds 23 juni 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 december 2017
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 17 augustus 2018
Onderworpen aan btw
Sinds 22 december 2017
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 22 december 2017
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 22 december 2017
Btw 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 22 december 2017
Btw 2008  42.919  -  Waterbouw, m.u.v. baggerwerken
Sinds 22 december 2017
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 22 december 2017
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  81.300 -  Landschapsverzorging
Sinds 17 augustus 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar14 december 2017
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug