shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0687.746.133
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 januari 2018
Begindatum:10 januari 2018
Naam:BOUCHERIE ANTOINE-MULLER
Naam in het Frans, sinds 10 januari 2018
Adres van de zetel: Rue de l'Eglise,Bohan 44
5550 Vresse-sur-Semois
Sinds 10 januari 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 10 januari 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Antoine ,  Emmanuel  Sinds 10 januari 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 5 maart 2018
 
Beenhouwer-spekslager
Sinds 5 maart 2018
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 5 maart 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 6 maart 2018
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 5 maart 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 5 maart 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  47.221  -  Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels, m.u.v. vlees van wild en van gevogelte
Sinds 10 januari 2018
Btw 2008  10.110  -  Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte
Sinds 10 januari 2018
Btw 2008  10.120  -  Verwerking en conservering van gevogelte
Sinds 10 januari 2018
Btw 2008  47.222  -  Detailhandel in vlees van wild en van gevogelte in gespecialiseerde winkels
Sinds 10 januari 2018
Btw 2008  47.291  -  Detailhandel in zuivelproducten en eieren in gespecialiseerde winkels
Sinds 10 januari 2018
Btw 2008  56.210  -  Catering
Sinds 10 januari 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  47.221 -  Detailhandel in vlees en vleesproducten in gespecialiseerde winkels, m.u.v. vlees van wild en van gevogelte
Sinds 6 maart 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar8 januari 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2018
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Zaakvoerder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug