shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0689.824.111
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 februari 2018
Begindatum:6 februari 2018
Naam:NC PHOTO
Naam in het Frans, sinds 6 februari 2018
Adres van de zetel: Rue du II Novembre 5 Stratenplan  bus B
4053 Chaudfontaine
Sinds 6 februari 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 6 februari 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Champion ,  Jean-Luc  Sinds 6 februari 2018
Zaakvoerder (2) Champion ,  Nicolas  Sinds 6 februari 2018
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 februari 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 6 februari 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 21 februari 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  74.201  -  Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
Sinds 6 februari 2018
Btw 2008  59.113  -  Productie van films, m.u.v. bioscoop- en televisiefilms
Sinds 6 februari 2018
Btw 2008  74.103  -  Activiteiten van grafische designers
Sinds 6 februari 2018
Btw 2008  74.209  -  Overige fotografische activiteiten
Sinds 6 februari 2018
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 6 februari 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug