shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0694.678.960
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 30 mei 2022
Begindatum:12 april 2018
Naam:NEW BIAGGIO
Naam in het Frans, sinds 1 april 2019
Adres van de zetel: Rue Léon-Mignon 22
4000 Liège
Sinds 1 april 2019
Telefoonnummer:
+32493754079 Sinds 12 april 2018(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
sestabiaggio@hotmail.frSinds 12 april 2018(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Gewone commanditaire vennootschap (2)
Sinds 12 april 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Sesta ,  Biaggio  Sinds 1 april 2019
Curator (aanstelling door rechtbanken) Nicolini ,  Laura  Sinds 30 mei 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 september 2019
 
 
 

Hoedanigheden

Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 18 september 2019
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 18 september 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Gewone commanditaire vennootschap" worden gelezen als zijnde "Commanditaire vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).


Naar boven   Terug