shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0696.603.817
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 mei 2018
Begindatum:17 mei 2018
Maatschappelijke Naam:S&T CONCEPTS
Benaming in het Frans, sinds 17 mei 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue Emile-Lorent, Soye 20 Stratenplan
5150 Floreffe
Sinds 17 mei 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 17 mei 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Peiffer ,  Jean  Sinds 17 mei 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 mei 2018
 
Elektrotechniek
Sinds 24 mei 2018
 
Algemeen aannemer
Sinds 24 mei 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 17 mei 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 24 mei 2018
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 24 mei 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 mei 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 17 mei 2018
BTW 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 17 mei 2018
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar17 mei 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug