shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0696.626.878
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 mei 2018
Begindatum:18 mei 2018
Maatschappelijke Naam:OSG WINES
Benaming in het Frans, sinds 18 mei 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Ossogne(H) 2 Stratenplan
5370 Havelange
Sinds 18 mei 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 18 mei 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Persoon belast met dagelijks bestuur Gridelet ,  Olivier  Sinds 18 mei 2018
Zaakvoerder Gridelet ,  Olivier  Sinds 18 mei 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 mei 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 juni 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 25 mei 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  46.341  -  Groothandel in wijnen en geestrijke dranken
Sinds 18 mei 2018
BTW 2008  47.252  -  Detailhandel in dranken in gespecialiseerde winkels, algemeen assortiment
Sinds 18 mei 2018
BTW 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 18 mei 2018
BTW 2008  63.120  -  Webportalen
Sinds 18 mei 2018
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 18 mei 2018
BTW 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 18 mei 2018
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar17 mei 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug