shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0700.575.768
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 27 juli 2023
Begindatum:1 augustus 2018
Naam:CARRE V.I.P.
Naam in het Frans, sinds 1 augustus 2018
Adres van de zetel: Rue de Herve 300
4030 Liège
Sinds 1 augustus 2018

Doorgehaald adres sinds 8 september 2023(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 1 augustus 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Djemai ,  Larbi  Sinds 30 juni 2022
Curator (aanstelling door rechtbanken) Gustine ,  Olivier  Sinds 27 juli 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 2 augustus 2018
 
Kapper/ kapster
Sinds 2 augustus 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 2 augustus 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid kapper/kapster
Sinds 2 augustus 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 2 augustus 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  96.021  -  Haarverzorging
Sinds 2 augustus 2018
Btw 2008  47.715  -  Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels
Sinds 2 augustus 2018
Btw 2008  47.750  -  Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 2 augustus 2018
Btw 2008  47.786  -  Detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 2 augustus 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 augustus 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de rechtsvorm "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2020, gelezen worden als "Besloten Vennootschap".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug