shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0700.782.141
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 30 juli 2019
Begindatum:9 augustus 2018
Naam:Blooming Factor
Naam in het Frans, sinds 9 augustus 2018
Adres van de zetel: Quai Orban 55 Stratenplan
4020 Liège
Sinds 9 augustus 2018
Telefoonnummer:
+32487762239 Sinds 9 augustus 2018(1)
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
philippe.m.remi@gmail.comSinds 9 augustus 2018(1)
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 9 augustus 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Remi ,  Philippe  Sinds 9 augustus 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Frédérick ,  François  Sinds 30 juli 2019
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 februari 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 9 augustus 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 februari 2019
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 februari 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)
BTW 2008  72.200  -  Speur- en ontwikkelingswerk op het gebied van de maatschappij- en geesteswetenschappen
Sinds 9 augustus 2018
BTW 2008  70.210  -  Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie
Sinds 9 augustus 2018
BTW 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 9 augustus 2018
 
 
Financiële gegevens
Kapitaal 1 EUR
Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar8 augustus 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1)De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vindt u hier.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug