shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0704.582.660
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 14 juni 2021
Begindatum:13 september 2018
Naam:BM HORECA
Naam in het Frans, sinds 13 september 2018
Adres van de zetel: Place Pierre le Grand 5-7 Stratenplan
4900 Spa
Sinds 13 september 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 13 september 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Belflamme ,  Bernard  Sinds 13 september 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Ransy ,  Jean-Luc  Sinds 14 juni 2021
 
 

Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 24 september 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 3 oktober 2018
Onderworpen aan BTW
Sinds 13 september 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 november 2018
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 24 september 2018
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

BTW 2008  56.301  -  Cafés en bars
Sinds 13 september 2018
BTW 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 13 september 2018
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

RSZ2008  56.301 -  Cafés en bars
Sinds 3 oktober 2018
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet de term "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Besloten vennootschap".

(2)Overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020 gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug