shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0707.922.430
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 10 augustus 2023
Begindatum:8 oktober 2018
Naam:M&E Red Construct
Naam in het Frans, sinds 8 oktober 2018
Afkorting: Stuer Partners
Naam in het Frans, sinds 8 oktober 2018
Commerciële Naam:M&E Red construct
Naam in het Frans, sinds 8 oktober 2018
Adres van de zetel: Rue de Stier 8   bus 3
4357 Donceel
Sinds 1 januari 2023

Doorgehaald adres sinds 8 november 2023(1)
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (2)
Sinds 8 oktober 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 0
 
 

Functies

Bestuurder (3) Roşu ,  Ştefan  Sinds 8 oktober 2018
Gedelegeerd bestuurder (4) Roşu ,  Ştefan  Sinds 8 oktober 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Oger ,  Romain  Sinds 10 augustus 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Activiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)De doorhaling van een adres geeft aan dat de entiteit, de vestigingseenheid of het bijkantoor zich niet meer bevindt op het ingeschreven adres.

(2)Bij toepassing van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, is de rechtsvorm "Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid", sinds 1 januari 2024, van rechtswege omgezet in "Vennootschap onder firma".

(3)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Bestuurder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Zaakvoerder".

(4)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, moet de functie "Gedelegeerd bestuurder", sinds 1 januari 2020 , gelezen worden als "Zaakvoerder".


Naar boven   Terug