shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0712.775.893
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 oktober 2018
Begindatum:31 oktober 2018
Maatschappelijke Naam:STR ELEC
Benaming in het Frans, sinds 31 oktober 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue de Xhoris 1 Stratenplan
4920 Aywaille
Sinds 31 oktober 2018
Telefoonnummer:
0478/69.90.26 Sinds 31 oktober 2018
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
kline06@hotmail.comSinds 31 oktober 2018
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 31 oktober 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Ricotta ,  Roberto  Sinds 31 oktober 2018
Zaakvoerder Schepers ,  Raphaël  Sinds 31 oktober 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 12 november 2018
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 12 november 2018
 
Elektrotechniek
Sinds 12 november 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 november 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 12 november 2018
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 12 november 2018
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 12 november 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 12 november 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  27.120  -  Vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen
Sinds 31 oktober 2018
BTW 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 31 oktober 2018
BTW 2008  43.212  -  Elektrotechnische installatiewerken, uitgezonderd aan gebouwen
Sinds 31 oktober 2018
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 31 oktober 2018
BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 31 oktober 2018
BTW 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 31 oktober 2018
BTW 2008  43.995  -  Restaureren van bouwwerken
Sinds 31 oktober 2018
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar31 oktober 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug