shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0712.856.958
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 november 2018
Begindatum:6 november 2018
Maatschappelijke Naam:AUTO NAMUR
Benaming in het Frans, sinds 6 november 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Avenue Albert 1er 3 Stratenplan
5000 Namur
Sinds 6 november 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 6 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Abdallaoui ,  El Mostapha  Sinds 20 november 2018
Zaakvoerder Bourouissa ,  Karim  Sinds 6 november 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 december 2018
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 6 december 2018
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 6 december 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Onderworpen aan BTW
Sinds 6 november 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 11 december 2018
 
 
Toelatingen
Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 6 december 2018
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 6 december 2018
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 december 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 6 november 2018
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar2 november 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug