shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0713.490.131
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 17 februari 2022
Begindatum:13 november 2018
Naam:tanShi
Naam in het Frans, sinds 13 november 2018
Adres van de zetel: Rue Jean Colin(FW) 2
5020 Namur
Sinds 13 november 2018
Telefoonnummer:
081 731 258 Sinds 20 november 2018
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@tanshi.beSinds 20 november 2018
Webadres:
https://www.tanshi.be Sinds 20 november 2018
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (1)
Sinds 13 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder (2) Van Hecke ,  Quentin  Sinds 13 november 2018
Curator (aanstelling door rechtbanken) Leblanc ,  Céline  Sinds 17 februari 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 november 2018
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 13 november 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 28 november 2018
 
 

Toelatingen

Ambachtsman
Sinds 22 oktober 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 november 2018
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(3)

Btw 2008  86.909  -  Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g.
Sinds 13 november 2018
Btw 2008  13.929  -  Vervaardiging van overige geconfectioneerde artikelen van textiel, m.u.v. kleding
Sinds 3 oktober 2019
Btw 2008  13.990  -  Vervaardiging van andere textielproducten, n.e.g.
Sinds 3 oktober 2019
Btw 2008  47.750  -  Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 3 oktober 2019
Btw 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 3 oktober 2019
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar8 november 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Sinds 1 januari 2020 moeten de termen "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" worden gelezen als zijnde "Besloten Vennootschap" en dit in afwachting van het aanpassen van de statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

(2)Overeenkomstig de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, moet de term "Zaakvoerder" vanaf 1 januari 2020, gelezen worden als "Bestuurder".

(3)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug