shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0713.691.455
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 november 2018
Begindatum:20 november 2018
Maatschappelijke Naam:Eker & Associés
Benaming in het Frans, sinds 20 november 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: route de Battice 42 Stratenplan
4890 Thimister-Clermont
Sinds 20 november 2018
Telefoonnummer:
0485/44.15.21 Sinds 20 november 2018
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
carwashthimister2014@gmail.comSinds 20 november 2018
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Vennootschap onder firma
Sinds 20 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Eker ,  Baris  Sinds 20 november 2018
Zaakvoerder Tinik ,  Selim  Sinds 20 november 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 november 2018
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 28 november 2018
Onderworpen aan BTW
Sinds 20 november 2018
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 23 november 2018
 
 
Toelatingen
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 23 november 2018
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  45.206  -  Wassen en poetsen van motorvoertuigen
Sinds 20 november 2018
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  45.206 -  Wassen en poetsen van motorvoertuigen
Sinds 28 november 2018
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 6.200 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug