shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0713.893.175
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 november 2018
Begindatum:26 november 2018
Maatschappelijke Naam:Centre Médical du Halin
Benaming in het Frans, sinds 26 november 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue Halin(VER) 57 Stratenplan
4537 Verlaine
Sinds 26 november 2018
Telefoonnummer:
+32496437391 Sinds 26 november 2018
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
astridpaulus@hotmail.comSinds 26 november 2018
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 26 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Er zijn 7 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 maart 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 25 januari 2019
 
 
Toelatingen
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  86.220 -  Praktijken van specialisten
Sinds 1 maart 2019
 
 
Financiële gegevens
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar21 november 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug