shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0714.886.238
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 november 2018
Begindatum:28 november 2018
Maatschappelijke Naam:SDC Home Construct
Benaming in het Frans, sinds 28 november 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Rue des Gaillettes,Battice 11 Stratenplan
4651 Herve
Sinds 28 november 2018
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 28 november 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Zaakvoerder Biémar ,  Dominique  Sinds 28 november 2018
Zaakvoerder Félix ,  Stéphane  Sinds 28 november 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Installateur frigorist
Sinds 1 januari 2019
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 januari 2019
 
Ruwbouw
Sinds 1 januari 2019
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 1 januari 2019
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 1 januari 2019
 
Algemeen aannemer
Sinds 1 januari 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 7 januari 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 januari 2019
 
 
Toelatingen
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 1 januari 2019
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 1 januari 2019
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 1 januari 2019
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 1 januari 2019
Beroepsbekwaamheid installateur-frigorist
Sinds 1 januari 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 januari 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 1 januari 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  43.994 -  Uitvoeren van metsel- en voegwerken
Sinds 7 januari 2019
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar21 november 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug