shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen
Ondernemingsnummer:0715.469.030
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 4 december 2018
Begindatum:4 december 2018
Maatschappelijke Naam:ANNAKA
Benaming in het Frans, sinds 4 december 2018
Adres van de maatschappelijke zetel: Avenue des Martyrs 197 Stratenplan
4620 Fléron
Sinds 4 december 2018
Telefoonnummer:
+3243551494 Sinds 4 december 2018
+32476748130 Sinds 4 december 2018
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
anne_muni@hotmail.comSinds 4 december 2018
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Sinds 4 december 2018
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 
Functies
Persoon belast met dagelijks bestuur Muni ,  Salvatore  Sinds 4 december 2018
Persoon belast met dagelijks bestuur Wagner ,  Ghislaine  Sinds 4 december 2018
Zaakvoerder Muni ,  Anne  Sinds 4 december 2018
 
 
Beroepsbekwaamheden en basiskennis bedrijfsbeheer
Leurhandel
Sinds 3 januari 2019
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 januari 2019
 
 
 
Hoedanigheden
Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2019
Onderworpen aan BTW
Sinds 1 januari 2019
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 3 januari 2019
 
 
Toelatingen
Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 3 januari 2019
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 januari 2019
 
 
BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
BTW 2008  47.711  -  Detailhandel in damesbovenkleding in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2019
BTW 2008  47.715  -  Detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2019
BTW 2008  47.721  -  Detailhandel in schoeisel in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 januari 2019
BTW 2008  47.820  -  Markt- en straathandel in textiel, kleding en schoeisel
Sinds 1 januari 2019
 
 
RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)
RSZ2008  47.716 -  Detailhandel in dames-, heren-, baby- en kinderboven- en onderkleding en kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels (algemeen assortiment)
Sinds 1 januari 2019
 
 
Financiële gegevens
Maatschappelijk kapitaal 18.600 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar4 december 2018
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2019
 
 
Linken tussen entiteiten
Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 
Externe links
Publicaties Belgisch Staatsblad
Publicaties jaarrekeningen NBB
Werkgeversrepertorium

(1) Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid. De contactgegevens werden gescheiden van de adresgegevens. Hierdoor is het mogelijk dat de begindatum van het contactgegeven niet juist is. Meer info over de correctie vind u hier.

Naar boven   Terug